Strona Tematyczna!

Patent

Patent

Post by relatedRelated post

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Zapraszamy – dotacje Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dosyć niemało. Między innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

About