Strona Tematyczna!

Głośniki

Post by relatedRelated post

Aby nasze głośniki basowe pełniły rolę przetwornic super basowych, wypada zaopatrzyć je w właściwe filtry pasmowo przepustowe, jakie ograniczą górny aspekt częstotliwości. Mogą to być wersje aktywne oraz pasywne, w zależności od typu i podziału. Teoretycznie wolno przyjąć, że nie ma dolnej granicy pasma transportowania, choć nie to większego sensu – więcej na witrynie Głośniki. Ucho ludzkie nie słucha dźwięków poniżej częstości 20Hz, a i same odtwarzacze nie pracują poniżej tej wartości. Wskutek tego dolna granica pozostała przyjęta na 20Hz.

About